Tietoturva- ja Asiakasrekisteriseloste
Henkilötietolaki (523/99) 10 §, Rekisteriselosteen laatimispäivämäärä 23.5.2018

1. Rekisterinpitäjä
Kuntosali Puntti
Mielikintie 1
90550, Oulu
puh. 044-243 0325, email: posti@kuntosalipuntti.fi
Y-tunnus: 2798894-4

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Mikko Lenkkeri
90550, Oulu
puh. 0400430910, email: posti@kuntosalipuntti.fi

3. Rekisterin nimi
Kuntosali Puntti

4. Henkilötietojen käsitelyn tarkoitus
Henkilön tietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

Kuntosali Puntti markkinointi (mikäli asiakas on antanut tähän erikseen suostumuksensa).
-Sivuston ja palveluiden viestintään
-Asiakkuuksien hoitaminen
-Analysointi ja profilointi
-Tarjouspyyntöjen käsittely
-Palautteiden käsittely

5. Rekisterin tietosisältö
-Nimi
-Sähköpostiosoite
-Matkapuhelinnumero
-Kotisivuosoite
-Yritys ja osoitetiedot
-Käyttäjän IP-osoite
-Tarjoushistoria tai tiedot muusta yhteydenotoista
-Rekisteröimistiedot
-Käyttäjätunnus, salasana tai muu yksilöllinen tieto
-Mahdolliset muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot
Sivusto sisältää myös kolmansien osapuolten (kumppanuuksien), kuten mittaus- ja seurantapalveluiden, evästeitä. Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä päätelaitteellesi vieraillessasi sivustolla.

6. Henkilötietojen säilytys
-Henkilötietoja säilytetään suojatuilla palvelimilla. Yhteyksissä palvelimiin käytetään vahvoja salauksia.

-Lomakkeiden kautta lähetettyjä viestejä säilytetään toistaiseksi.

7. Yhteydenottolomakkeet
Mikäli lähetät viestejä yhteydenottolomakkeiden kautta, keräämme lomakkeessa olevat tiedot, sekä alla luetellut tiedot:

-Viestin ID numero
-Käyttäjän IP-osoite
-User Agent tiedot (tiedot käytetystä selaimesta)
-Viestin lähetyksen aika ja päivämäärä
-Lähettäjän käyttäjätunnus (mikäli kirjautuneena sivustolle)
-Lähettäjän sähköpostiosoite (mikäli kirjautuneena sivustolle)
-Lähettäjän nimi (mikäli kirjautuneena sivustolle)

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

-Käyttäjältä itseltään verkkopalvelussa olevan lomakedatan kautta.
-Verkkopalvelussa saatetaan käyttää liitettyä sisältöä (videoita, kuvia, artikkeleita ym.) jotka tulevat ulkopuolisista palveluista (mm. Google, Facebook). Nämä verkkopalvelut saattavat kerätä yksilöityä seurantadataa, mikäli sinulla on tili ja olet samaan aikaan kirjautuneena kyseiseen palveluun.

9. Kuinka kaun säilytämme tietojasi

-Tiedot säilyteen niin kauvan kuin Kuntosali Punttin kulkutägi on hallussasi.

10. Tietojen säänönmukaiset luovutukset

-Tietoja ei käytetä markkinointitoimenpiteisiin ilman, että asiakas on antanut tähän erikseen suostumuksensa.
-Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, poislukien kohdassa 8 esitettyjen, mahdollisesti käytössäolevien ulkopuolisten palveluiden keräämä data.
-Vierailijoiden kommentteja saatetaan tarkistaa automatisoidun roskapostiestopalvelun kautta.

11. Rekisterin suojaus
-Rekisterissä olevia tietoja käyttävät vain henkilöt, joiden työtehtäviin se kuuluu. Rekisteri sijaitsee suojatulla palvelimella, jonka tietoihin pääsee käsiksi vain käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

12. Sähköisesti tallennetut tiedot

-Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla, säännöllisillä varmuuskopioinneilla sekä muilla henkilödatan suojaamiseen sekä turvalliseen säilyttämiseen tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

13. Tietojen tarkistus
-Asiakkaalla on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa rekisterissä olevat tietonsa. Asiakas on oikeutettu tarkistamaan rekisteritietonsa maksutta enintään kerran vuodessa. Jos asiakas haluaa tarkistaa tietonsa useammin, olemme oikeutetut perimään korvauksen tietojen antamisesta.

Show Buttons
Hide Buttons